Případ – lze urychlit výplatu z fondu pojištění vkladů? | Malé PENÍZE Případ – lze urychlit výplatu z fondu pojištění vkladů? | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – lze urychlit výplatu z fondu pojištění vkladů?

DOTAZ: Poslední příklad kampeličky MSD ukázal, že dostat se rychle k penězům nejde rychle. Dá se to nějak obejít, abych nebyl bez peněz dlouho?  A co když nebude dost peněz z pojištění?

MALÉ PENÍZE: Napřed se podíváme, jek to funguje s fondem pojištění vkladů, abychom se napřed vypořádali s velmi častým komentářem, že na výplatu vkladů zkrátka nebude dost prostředků. My bychom se toho příliš neobávali, i když samozřejmě realita života je rozmanitá a v obecné rovině je třeba si připustit, že možné je všechno. Tak například v době, kdy komunisté naši politickou scénu neopustili a jejich volební preference zrovna neklesají, může někdo namítnout, že může dojít i k zestátnění vkladů. Je vždy otázka, s jakou pravděpodobností se mohou věci stát.

Takže k fondu pojištění vkladů. Fond disponuje prostředky, které do něj stanoveným principem vkládají banky, kampeličky a stavební spořitelny. V poslední době se říkalo, že fond má k dispozici prostředky pro případ pádu jedné kampeličky. Jedna taková zrovna padá, takže co když padne další? Nebo někdo větší? Finanční mechanismus pak pracuje přibližně takto:

 • fond obdrží aktiva padlé instituce, alespoň čímž částečně pokryje vplacené náhrady vkladů;
 • fond si dále nárokuje další pohledávky padlé instituce (to ale trvá delší dobu, než se k takovým prostředkům dostane);
 • pokud nebude mít fond dostatek peněz na výplatu, může si fond půjčit na trhu třeba formu emise dluhopisů;
 • pokud ani tak nebude mít fond dost peněz, poskytne mu prostředky stát formu půjčky;
 • pokud ani stát nemá peníze, no tak to jsou vaše peníze v nebezpečí. Pravděpodobnost takové situace je z dnešního pohledu však malá.

Pokud se podíváte na seznam institucí, kde jsou vklady pojištěné, určitě si všimnete toho, že tam nejsou instituce všechny. Je to tím, že některé banky u nás fungují jako pobočky bank zahraničních, tedy jsou pojištěné jinde než u českého Fondu pojištění vkladů. Limit pojištění 100 tisíc € je v Evropě podle příslušné směrnice EU standardem, tedy není třeba se obávat pojištění nižšího – spíše se může stát, že hranice pojištění vkladů bude vyšší.

Z celosvětového pohledu je pojištění vkladů u nás spíše na vyšší úrovni. Je to logické, jelikož se tady koncentruje velká část světových depozit. Obecně platí, že tzv. bohatší země mají obvykle (ne vždy) vyšší pojištění vkladů. Pro zajímavost uvádíme příklady pojištění v některých zemích, kam by si lidé mohli dávat své peníze nebo odkud by mohly pocházet pobočky bank, jimž lidé peníze svěří:

 • Kanada: 100-250 tis. CAD
 • Japonsko: 10 mil. JPY (asi 2 mil. CZK)
 • Rusko: 700 tis. RBL (asi 400 tis. CZK)
 • Švýcarsko: 110 tis. USD
 • Spojené království: 85 tis. GBP
 • USA: 250 tis. USD.

Limity ve světě jsou obecné a mohou se lišit podle typů institucí nebo vkladů. V Evropě je systém více méně stejný, tedy máte pojištěny všechny běžné vklady do 100% jejich výše. Nicméně není od věci se o pojištění ve vaší bance či stavební spořitelně informovat.

Výplatu z českého fondu byste měli dostat poměrně rychle od doby, kdy přestane být daná instituce schopna plnit své závazky. Může – a v praxi to není ojedinělý případ – nastat doba, kdy instituce pozastaví výplatu vkladů, avšak zatím není ještě oficiálně ve stavu, kdy neplní své závazky.

Na dotaz čtenáře lze uvést, že dobu do výplaty vklady nelze nijak obejít, možná jen tak, že budete mít peníze ve dvou ústavech.

Na závěr snad jen poznámka, že některé produkty nejsou vklady. Vklady typicky nejsou investic do podílových fondů, tedy se na ně pojištění vkladů nevztahuje. Platí tady jiný princip a tím je oddělení aktiv správcovské společnosti od investovaného majetku investorů. Tedy v případě pádu správcovské společnosti by neměly být vaše investice v podílovém fondu nijak dotčené.

Vložte svůj komentář