Případ – podřízený vklad za 7,1% ročně. | Malé PENÍZE Případ – podřízený vklad za 7,1% ročně. | Malé PENÍZE

01.03.2024

Případ – podřízený vklad za 7,1% ročně.

DOTAZ: viděl jsem u jedné kampeličky nabídku na nějaký podřízený vklad za velmi vysoký úrok 7,1%. Není to divné, když ostatní nabízejí s bídou 2%? Taky by mě zajímalo, jak to bude s kampeličkami dál, když teď pořád krachují.

MALÉ PENÍZE: Ano, na trhu se obvykle nestává, že by někdo z čista jasna nabízel tak výrazně lepší podmínky než většina ostatních. Nebylo by to pro něho ani ekonomické jít do takového rozdílu. A jak říká již všeobecné známé pravidlo – možnost vyššího výnosu s sebou nese také zároveň možnost vyšší ztráty. Stejně je tomu i v tomto případě.

Při hledání na internetu jsme narazili na nabídku spořitelního družstva Akcenta, kterou měl pravděpodobně tazatel na mysli. Budeme tedy při dalším posuzování vycházet právě z informací, jež má o produktu Renta tato kampelička na svém webu.

 

Vklad, který není vkladem

Z hlediska běžného smrtelníka rozlišujeme při poskytování peněz finančnímu domu hlavně následující typy produktů:

–        vklady jsou zkrátka peníze uložené v bance na účtu, ať již se ten účet nazývá běžný, spořicí či nese zcela jiné jméno. Předností vkladů je, že jsou pojištěné.

–        Investice jsou oproti tomu nákupy nějakého investičního produktu, obvykle podílových listů, případně akcií atp. Investice pojištěné nejsou, ale zase zde platí zásada, že správce musí takto investovaný majetek držet odděleně od majetku vlastního.

Takže vklad? Akcenta na svých stránkách dále píše, že jde o investici, která není pojištěná. Tedy nejde o vklad, ale o investici. Poněkud zavádějící, že?

O jaký typ investice jde, není z popisu jasné. Jakýmsi vodítkem je zmínka o zákonu o dluhopisech. Že byste tedy za své peníze dostali dluhopis? Těžko říci, jakým typem investice ve skutečnosti tento zajíc v pytli je. Bez dalšího doptání to není jasné. K tomu jste ostatně na stránkách vyzváni.

 

Dvě pětiletky

Doba splatnosti je uvedena u tohoto produktu na 10 let. Investování je sice dlouhodobou záležitostí a je dobré myslet hodně dopředu, ale zavázat se na 10 let? To je skutečně velmi dlouho. Za takovou dobu se odehraje velmi mnoho věcí, ekonomika se změní. Možná se dočkáme ekonomického růstu a další krize, možná něčeho jiného. Jaké budou úroky na trhu, nelze odhadnout ani na příští rok, natož na desetiletí. Investovat pěvně na tak dlouhou dobu vyžaduje vysoký díl odvahy.

 

Podřízenost

Tento výraz se obvykle používá u úvěrů. Podřízený úvěr v praxi znamená, že jeho splátka je podmíněna uspokojením jiné splátky nebo splátek. Tedy jiné závazky mají přednost a teprve když jsou takové závazky splacené, přichází na řadu závazky podřízené.

Opět z internetu není zcela zřejmé, jak to kampelička s podřízeností myslí. Cosi nám napoví text, který říká, že „v případě ukončení činnosti družstva budou tyto pohledávky vypořádány až po uspokojení všech nepodřízených pohledávek“. To umožňuje širokou množinu interpretací. Ukončením činnosti může být například krach, rozhodnutí o ukončení činnosti nebo ukončení činnosti z důvodu přechodu na jinou formu podnikání, například na banku. Za takové situace dojde nejprve k uhrazení všech závazků a pokud zbydou ještě nějaká aktiva, dojde k vyplacení závazků z podřízených produktů.

 

Úrok

Je příznačné, že jsme tento článek nezačali úrokem, přestože to je na první pohled velké lákadlo, jež nepochybně přitáhne pozornost čtenáře. Podle tabulky uvedené Akcentou ne jejím webu, odpovídá měsíční výplata úroku před 15% zdaněním opravdu ročnímu výnosu 7,1% (čistý výnos je kolem 6,4%). To je hodně.

Některé z rizik, jež vedou k takovému úroku, jsme popsali výše. Není zároveň jednoduché tento úrok srovnat s úroky jinými, nicméně pokusme se. Budeme-li se držet dluhopisů, tak srovnání by úrok Renty asi snesl s následujícími dluhopisy:

–        hypotéční zástavní list (HZL, dluhopis vydaný s cílem získat peníze na financování hypoték)  vydaný Českou spořitelnou v roce 2007 do roku do roku 2023 s úrokem 6,15%;

–        HZL vydaný Českou spořitelnou v roce 2007 do roku do roku 2017 s úrokem 5,9%.

Produkt Renta je stále dobře alespoň 1 procentní bod nad těmito dluhopisy, avšak s tím podstatným rozdílem, je produkt Renta je vydán jako podřízený. Další rozdíl je v tom, že dluhopisy spořitelny byly vydané v roce 2007.

Pokud by daný ústav zkrachoval, tak jako držitelé dluhopisu byste mohli dostat alespoň poměrnou část z uspokojených závazků dané instituce. U podřízeného produktu byste čekali, jestli na vás něco zbyde. Pakliže by k výplatě docházelo ale za běžné ekonomické situace, mělo by dojít ke splacení jako běžných dluhopisů, tak podřízených produktů.

Vrátíme-li se k dotazu čtenáře, tak srovnání se spořicími účty není na místě – v takovém případě se úroky vskutku liší velmi zásadně. Pokud srovnáte výnosy dluhopisů, rozdíl tam sice stále je, ale není tak zásadní a je „uvěřitelný“.

 

Jak dál s kampeličkami?

Na to je jednoduchá odpověď – nejsme věštci. V současné době můžeme vypozorovat na tomto poli dva směry pohybu: jedním z nich je ukončení činnosti a druhým je snaha konvertovat úvěrové družstvo na banku. Konverze na banku je chvályhodná, jelikož se tím pádem na kampeličku začnou vztahovat přísnější kritéria, což by mělo vést ke snížení rizika pro klienty.

Vložte svůj komentář