07.12.2023

Případ – profilování klientů u nákupu podílových fondů.

DOTAZ: chtěl jsem nakoupit nějaké podílové fondy. Doma jsem si to rozmyslel a věděl jsem, co chci. Ale v bance mě začali otravovat s nějakým profilem. K čemu to je? Jenom mě to zdržovalo. Zjistil jsem, že jde zaškrtnout, že nechci profil, proč to teda dělají?

MALÉ PENÍZE: Stanovení investičního profilu je vlastně povinností a podle toho, co tazatel píše, se příslušná instituce zachovala správně. Naopak nenechat si udělat investiční profil je sice možné a klient na to má právo, nicméně za úplně rozumné to nepovažujeme.

Celá myšlenka investičního profilování pochází z evropské směrnice MiFID, jejímž cílem je ochrana klientů při nákupu investičních produktů. Tyto produkty jsou složitější než běžné bankovní produkty typu termínovaného vkladu. Mají různou rizikovost. Tak například akciový podílový fond je rizikovější než dluhopisový.

Investiční profil je vlastně zevrubné zjištění, jaké znalosti a zkušenosti má klient s investováním a co pro něj investované peníze znamenají, popř. jaký má rizikový apetit. Na základě jednoduchého dotazníku se určí maximální doporučená riziková třída pro klienta. Konzervativní klient s malými znalostmi trhu bude mít nižší rizikovou třídu než osoba s několikaletou zkušeností na trhu, která investuje malou část svých peněz a která dění na trhu denně sleduje.

Prodejce investičních produktů pak klientovi může nabídnout produkty odpovídající jeho rizikové třídě. Tedy nezkušenému klientovi produkty méně rizikové a zkušenému harcovníkovi produkty rizikovější. Pokud by pak nezkušenému klientovi někdo nabídl vysoce rizikový produkt, na němž by klient prodělal, mohl by se pak takový klient úspěšně domáhat kompenzace za ztrátu.

Nechat se profilovat je tedy pro klienty výhodné. A pokud i tak chcete investovat do více rizikového produktu, je možné profil individuálně překročit případ od případu a není vůbec zapotřebí investiční profil jako celek „přeskočit“ – u takové transakce na sebe však berete mnohem větší podíl rizika.

Vložte svůj komentář