Případ – jaká bude inflace? | Malé PENÍZE Případ – jaká bude inflace? | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – jaká bude inflace?

DOTAZ: uvažuji o hypotéce, když jsou teď tak nízko úroky. Ale nevím, jak to bude s inflací, jestli třeba nebude pořád nízká. Pokud by hodně stoupala, bylo by hypotéku výhodné si vzít. Jaká tedy bude teď inflace, když se ekonomika zvedá?

MALÉ PENÍZE: Není mnoho otázek, na něž je možné dát zcela jednoznačnou odpověď. Tento dotaz je výjimkou. Jaká bude inflace? To nikdo neví.

Toliko odpověď na dotaz. Nyní využijeme příležitosti a podíváme se na jeden aspekt dotazu trochu podrobněji. O inflaci jsme již psali dříve.  Teď je možná čas se zmínit krátce o tom, jaký vliv má inflace na chování České národní banky (ČNB) při stanovování úrokových sazeb. Tyto úrokové sazby jsou pro komerční banky, nikoli přímo pro klienty bank. Úrokové míry stanované ČNB však do velké míry ovlivňují, za jakou cenu budou pak banky půjčovat peníze dál.

Hlavním cílem národní banky je udržet cenovou stabilitu. Jinými slovy, pokud budou ceny v ekonomice stabilní, nebudou překotně skákat nahoru nebo dolu, bude důvěra v takovou ekonomiku vysoká. To s sebou nese příznivé prostředí pro podnikání i dobré podmínky pro fungování spotřebitelů, tj. existenci běžných lidí. Nikdo není často vystavován žádným mimořádným šokům či zcela nepředvídaným situacím. Asi si dovedete představit, o co v kostce jde.

K zajištění tohoto cíle se má za to, že existuje několik nástrojů. Jedním z nich je cílování inflace. To je snaha udržet inflaci na určité úrovni, dodejme že na úrovni nízké. Pokud se tedy inflace drží v předem daném rozpětí, není důvod k zásahům. Ovšem pokud se inflace od stanoveného cíle odchýlí nebo reálně hrozí, že se odchýlí, nastává doba k přijetí opatření.

Pod pojmem zásah nebo opatření si představte změnu úrokových měr, které stanovuje centrální banka. Obvykle totiž platí, že pokud se zvyšují úroky na trhu, podniky i lidé mají menší tendenci si půjčovat, což následně přiškrtí i jejich výdaje a tím pádem dochází k tlumení inflace. A naopak – pokud úroky klesají, utrácí se více a inflace se obvykle probouzí a narůstá. Úroky jsou v ekonomice velmi zásadním nástrojem.

U nás je již po několik let stanoven cíl inflace na úrovni 2% s rozptylem 1 procentního bodu na obě strany. Tento cíl si stanovila sama ČNB (dříve byl cíl o něco vyšší). To zjednodušeně znamená, že pokud je inflace v rozmezí 1-3%, můžeme být v klidu.

Většinou centrální banky řeší problém, kdy je inflace vyšší, než by bylo záhodno. My se dnes díky krizi nacházíme v méně obvyklé situaci, tj. inflace je pod očekávanou hodnotou, dokonce v některých momentech byla inflace lehce záporná. Proto jsou úroky na trhu nyní velmi nízké, tedy doba na úvěr je příznivá.

Komentáře

  1. Joso :

    Je to demagogie. Co píšete v jednom odstavci tak popíráte v druhém. Fakt úroveň!

Vložte svůj komentář