Případ – klient banky se nemůže podepsat. | Malé PENÍZE Případ – klient banky se nemůže podepsat. | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – klient banky se nemůže podepsat.

DOTAZ: Můj otec je vlastníkem BÚ, na který mu chodí jeho důchod. Bohužel po mozkové mrtvici není sám schopen nakládat se svým účtem. Moje matka by potřebovala by získat podpisové právo na otcův účet. Poraďte prosím jak na to. Otec je umístěn v domě s pečovatelskou službou s celodenní péčí. Sám není schopen motorického pohybu, tudíž ani podpisu.

MALÉ PENÍZE: Odpověď by bylo možné shrnout asi takto: kde je vůle, tam je cesta. Řešení situace nemusí být nijak složité a jsou rámcově následující možnosti nebo jejich alternativy.

Nejjednodušší je domluvit se s bankou, jak situaci řešit. Než volat někam do call centra, bude vhodnější si domluvit schůzku na pobočce, pokud ji máte blízko. Službu uváděnou konkrétně v dotazu provozuje ČSOB, tedy bych se zkusil obrátit přímo tam na klientské oddělení, případně na právní či jiné. Pokud jim situaci vysvětlíte, je možné, aby se s vámi za klientem někdo z banky vypravil (nebo vy do pobočky) a na místě zadokumentoval stav věcí, potvrdil identitu klienta i to, chce klient učinit za úkon. Hlavním a jediným vážným rizikem pro banku je to riziko podvodu, tj. že se ve skutečnosti bude za klienta vydávat jiná osoba a vše bude zdravotním stavem (ano, i takové případy se stávají). Ideální je, pokud klienta na pobočce osobně znají, nicméně to se stává díky elektronizaci vzájemné komunikace stále méně často.

V každém případě bych si dovolil doporučit úpravu vlastnictví účtu, tj. dopsat k účtu další osobu jako spoluvlastníka. Pokud změníte, resp. doplníte pouze podpisový vzor, můžete na podobný problém později narazit znovu u úkonů, o nichž nemáte vy a ani banka v tuto chvíli tušení. Že mohou nastat.

Dodejme, že se stávají situace, kdy klienty nejsou z různých důvodů se například podepisovat stále stejným způsobem nebo nejsou schopni se podepisovat psacím písmem atp. Nejde sice o nijak časté případy, nicméně banky se s takovými okolnostmi setkávají a neměl by je obdobný požadavek zcela překvapit.

Alternativním řešením je udělení plné moci s tím, že klienta řádně identifikuje notář. Určitou výhodou pro vás je, že podpis klienta nemusí být podle podpisového vzoru. Nicméně nějaký podpis by klient udělat měl. Pro banku má tohle řešení výhodu, že má v ruce dokument, kde je identita klienta ověřená notářem. Možnosti tohoto řešení budou omezené. Banka neotevírají účty na základě plné moci, čímž bude složité, ne-li nemožné přidat touto cestou k účtu dalšího spolumajitele.

Je třeba také zmínit další možnost s tou je zbavení svéprávnosti. Já vím, že to hodně drsné, ovšem v závislosti na zdravotním stavu může dojít i k tomu. Je to zároveň nejsložitější proces, kdy je třeba zapojit soud, na jehož konci je stanoven oprávněný zástupce klienta, jenž může pak jménem klienta plně operovat.

Ani takové případy nejsou pro banky nové. Běžně se s nimi setkávají v případě dětských účtů či platebních karet, kdy za klienta bez právní způsobilosti (dítě) jedná dospělá osoba. Podobně to platí o některých handicapovaných osobách, jež mají svého poručníka. Vždy to je pak otázka řádné identifikace osob a prověření, že zde není riziko podvodu.

Vložte svůj komentář