18.01.2019

Ministerstvo financí zvýšilo předpověď růstu HDP

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

V roce 2010 vzrostla česká ekonomika o 2,3 %. Růst HDP, tažený zejména zahraničním obchodem a v menší míře též tvorbou hrubého kapitálu, by v letošním roce mohl mírně zrychlit na 2,5 %. Stejným tempem by se ekonomická výkonnost mohla zvyšovat i v roce 2012.

Ve srovnání s Makroekonomickou predikcí z dubna 2011 se pro letošní rok předpokládá růst HDP o 0,6 procentních bodů vyšší. Tato změna odráží lepší než očekávaný vývoj v 1. čtvrtletí tohoto roku.

Pro rok 2011 počítá ministerstvo s růstem spotřebitelských cen okolo 2,3 %. V letech 2012 a 2013 bude míra inflace ovlivněna plánovanými úpravami DPH.

Očekává se, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. V roce 2012 by se míra nezaměstnanosti mohla snížit na 6,4 %.

Rizika pro českou ekonomiku jsou spojena především se stavem veřejných rozpočtů některých zemí na periferii eurozóny, tedy zejména Řecka.

Následující tabulka ukazuje srovnání poslední a předposlední předpovědi.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Pro zajímavost přikládáme ještě srovnání ostatních předpovědí růstu HDP. Aktuálnost předpovědí je však různá, tj. předpovědi pocházejí z různých období.

2011 2012
Ministerstvo financí ČR 2,5 2,5
Česká národní banka 1,5 2,8
Česká spořitelna 2,3 2,5
ČSOB 1,8 3,0

 

Z tabulky je vidět, že se všichni shodnou na jednom – ekonomický růst bude v příštím roce posilovat, avšak nebude stále ani zdaleka dosahovat nejlepších let naší ekonomiky, kdy růst HDP byl přes 6% ročně (roky 2005-2007).

Vložte svůj komentář