18.01.2019

Případ – kdy změnit banku

V několika dotazech a případech jsme narazili na problematiku, která je na první pohled dosti jednoduchá, avšak v praxi může způsobit potíže – tedy v jaké situaci se vyplatí změnit banku a zda-li to má vůbec smysl.

MALÉ PENÍZE: Změna banky znamená přemístění všech nebo většiny vám poskytovaných finančních služeb do banky jiné. Obvykle je takový přesun doprovázen zrušením běžného účtu a jeho zřízením (nebo jej již máte zřízení a začnete jej zkrátka jen používat) jinde. Řekněme si však předem, že za běžných okolností měnit banku nemá smysl.

Rozeberme si nyní několik modelových situací, kdy obvykle lidé o změně bankovního ústavu uvažují.

Kvalita poskytovaných služeb. Měli jsme nutkání tento bod nazvat “naštvali mě” nebo “prásknutí dveřmi”. Rozlišme však, zda-li zkrátka chcete jen bance ukázat demonstrativně záda nebo zda-li jde o nějaký dlouhotrvající problém. Každá banka ve vás dříve nebo později vzbudí negativní emoce, takže jen z tohoto důvodu odcházet jinam nemá smysl – sobě tím nepomůžete, ba naopak, bude to pro vás znamenat jen komplikace se změnou čísla účtu atp.

Může však jít o dlouhodobý trend, kdy skutečně po dlouhou dobu dochází ke zhoršování poskytovaných služeb. Ukázkovým příkladem je situace, kdy jste klient menšího ústavu nebo pobočky, ale tato firma je pohlcena firmou mnohem větší, která tolik nehledí na individualitu klientů. Pak je dobré se nad věcí zamyslet a o přesunu jinam zauvažovat. Jinak ovšem bude přemýšlet člověk se 30 tisíci na účtě než člověk (nebo podnik) se 3 miliony.

Pokud už se pro změnu banky rozhodnete, doporučujeme si nejprve zřídit účet ve druhé bance, přesunout tam své finanční aktivity a stanovit si zkušební lhůtu, po kterou budete provoz v nové bance testovat. Teprve pokud pocítíte opravdovou změnu, má smysl přesun realizovat. Návrat zpět do původní banky také nemusí být konec konců marný – pokud si banka svých klientů alespoň trochu všímá, mohla by vám za návrat nabídnout lepší podmínky.

Poplatky. Za poskytování bankovních služeb platíte poplatky – ty bývají více či méně přímo viditelné. Někdy je poplatek stanoven zcela transparentně (např. poplatek za vedení účtu), někdy má banka jinou poplatkovou politiku, kdy sice sníží nějaké přímo viditelné poplatky, ale na druhou stranu také upraví jinou svojí nabídku např. poskytuje nižší úroky na termínované vklady, vyšší poplatky za platební karty, vyšší poplatky za kurzové převody atp. Nesrovnávejte tedy jediný viditelný poplatek nebo úrok, který právě banka inzeruje, ale komplexně si propočítejte, kolik byste za svoje běžně používané služby platili.

Je třeba samostatně posoudit situaci, kdy se některá banka soustřeďuje na určitý typ klientely a všechny ostatní se snaží demotivovat vyššími poplatky. Tak například jsou banky zaměřující se na bohatší klientelu, tedy mají pro nízké vklady nastavené vysoké poplatky, které pak s narůstajícím objemem peněz uložených v bance klesají. Pokud jste nějako shodou okolností klienty takové banky a vaše hotovost nedosahuje úrovně vkladů pro nízké poplatky, není třeba se změnou banky váhat.

Dále také samostatně posoudíme cenu u konkrétních produktů, které jsou pro vás klíčové. U fyzických osob má smysl udělat samostatnou úvahu zejména u hypoték. Jde o produkt, který je pro příjem jedince zásadní a je tedy vhodné vynaložit přiměřené úsilí k tomu, abyste za takovýto úvěr platili co nejméně. V tomto případě oslovte více bank a beze všeho si hypotéku vezměte u jiné banky, než kde máte účet. Případně vám pomůže poptávkový proces pomoci získat lepší podmínky ve vaší vlastní bance.

Samostatnou kapitolou jsou akční nabídky bank. Jak z názvu plyne, jde o nabídku, která bude dříve nebo později končit.  Spadají sem obvykle nabídky nízkých poplatků, které poskytují např. banky začínající na trhu nebo, které na trhu nabízejí nové služby nebo služby v novém segmentu. Na takovéto nabídce není reálné nějak hodně vydělat, protože ceny se dříve nebo později srovnají s úrovní poplatků na trhu.

Jiným příkladem je akční nabídka kupř. na termínované vklady. Disponujete-li nějakou větší částkou, stojí za úvahu takové akční nabídky jednorázově využít. K celkovému přesunu do jiné banky to však dostatečným důvodem není.

Rozsah poskytovaných služeb. Banky typicky poskytují rozsah služeb, který je pro fyzické osoby postačující. Poněkud jiná situace může být v případě podniků – ty využívají větší rozsah služeb (např. akreditivy, větší rozsah úvěrů, financování pohledávek,  cizoměnové obchody atp.).  Pokud banka vaší firmy neposkytuje všechny služby, které potřebujete, možná je čas na změnu. Další výhodou může být, pokud banka má pobočky v zemích, kde podnik provozuje svoji činnost.

Změna bankéře. Banky obvykle fungují tak, že pro každého klienta má kontaktní osobu – říká se jí bankéř, agent, poradce a tak. (Jsou také banky, které mají kontaktní osoby por klienty podle poskytovaného produktu.) Podle toho, jak hodně banku využíváte, vytvoří se mezi vámi a kontaktní osobou (bankéřem) určitý vztah, ideálně vztah důvěry, kdy je bankéř obeznámen s vašimi potřebami a preferencemi. Pokud taková osoba odejde do jiné banky, může to mít na bezproblémovost vztahu s vaší bankou negativní vliv. Tím horší situace bude, pokud vaší novou kontaktní osobou někdo méně schopný.

Podobná situace nastane, pokud si vás banka nehledí a jinde zcela zjevně můžete očekávat lepší péči.

Na závěr si ještě připomeňme jednu okolnost – pokud odcházíte z nějaké banky, nepočítejte s tím, že vám to bude tato banka nějak usnadňovat. Proto je dobré si předem prostudovat všeobecné obchodní podmínky, abyste výpověď podali tím správným způsobem. V žádném případě nenechte prázdný účet bance s tím, že si jej časem zavře sama. Pracovníci bank bývají často hodnoceni také podle toho, kolik účtů spravují, takže jejich motivace k uzavírání účtů je minimální. Navíc vám na účtu budou stále naskakovat poplatky, které po vás banka bude vymáhat, ať jsou jakkoli malé, aby nedošlo k nějakému precedentu, jež by mohl být “využit” dalšími klienty.

Vložte svůj komentář