Případ – vklad u Raiffeisenbank za 8,4% | Malé PENÍZE Případ – vklad u Raiffeisenbank za 8,4% | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – vklad u Raiffeisenbank za 8,4%

DOTAZ: V televizi jsem viděla reklamu na nějaké depozitum u Raifky, kde je garantovaný výnos 8,4%. Je to v pořádku, když jsem jinde viděla reklamy na 2-3%?

MALÉ PENÍZE: Z reklamy, co jste viděla, možná nebylo na první pohled poznat, že uváděný výnos není za jeden rok, ale za roky tři. Tedy za celé 3 roky dostanete u svého vkladu tento výnos celkem (8,4%) – půjde o nominální výnos, tedy o součet celkové částky, kterou vám investice pravděpodobně vynese, tím pádem nap.ř bez očištění vlivu inflace atp.

Podívali jsme se na web Raiffeisenbank a na titulní stránce jsme kliknuli na reklamu s balónem, obsahující upoutávku na výnos 8,4% (zde je již po straně uvedeno, že jde o období 3 let). Odkaz nás navedl na další část webu Raiffeisenbank, kde se hovoří o Hypotéčních zástavních listech – GARANTINVEST XVIII 2,80/14. Dále se tedy budeme zabývat tímto instrumentem, přičemž nejde o vklad, ale o koupi dluhopisu.

Hned si rozklíčujeme, co název znamená:

 • hypotéční zástavní list (HZL) je zvláštní typ dluhopisu vydaný bankou, jehož výnos půjde alespoň z 90% na financování hypoték (ve skutečnosti máte tedy dluhopis zajištěný nemovitostmi, které bude banka takto financovat);
 • Garantinvest – to neznamená nic, jen v bance vymysleli pěkný název;
 • XVIII – zřejmě půjde o pořadové číslo tohoto typu dluhopisu;
 • 2,80 je roční výnos v procentech samotného dluhopisu, tedy bez oplatků, jež by mohly s nákupem dluhopisu souviset – ještě se k němu vrátíme;
 • 14 znamená splanout dluhopisu v roce 2014.

U podmínek emise dluhopisu je napsáno, že frekvence vyplácení kupónu je roční. To znamená, že úrokový výnos vám bude vyplácen jednou za rok. Slovo „kupón“ pochází ještě z dob, kdy všechny cenné papíry byly v papírové podobě. U dluhopisů byly přiloženy kupóny, které jste si vždycky pro příslušnou výplatu odstřihli a oproti nim jste dostali vyplacený výnos z dluhopisu.

Jelikož se úroky vyplácení ročně, nedochází k jejich postupnému zhodnocování a výsledný úrok dostaneme tedy prostým součtem 3 * 2,8 = 8,4 – odtud tedy zřejmě pramení reklama na výnos 8,4%. Z toho si odečtěte pak 15% srážkovou daň.

Podle Základní prospekt Dluhopisového programu je dotyčný dluhopis emitován se zatím nejnižším úrokem. Až na jednu výjimku, kdy byl variabilní úrok, byly všechny hypotéční zástavní listy vedené v prospektu jako nesplacené emitovány s vyšším úrokem. Z těch se splatností v roce 2013 a později mají úroky od 4,3 do 6 % p.a. Bylo by tedy lepší zakoupit tyto dluhopisy, pokud jsou ovšem v prodeji.

Emise tohoto dluhopisu je na období 28.7.2011 – 27.7.2014 (odtud výše zmíněná číslovka 14 v názvu dluhopisu). Zřejmě banka doposud neprodala všechny dluhopisy a má ještě další na prodej. Správně by se dluhopis měl prodávat za cenu rovnou nominální hodnotě (1 dluhopis je ze 10 tisíc Kč) plus akumulovaný úrok za dané období. Tedy pokud budete kupovat dluhopis nyní na začátku listopadu, měli byste za jeden dluhopis zaplatit 10 000 plus 2,8% úrok přibližně za 3 měsíce. Jinými slovy, čím později dluhopis koupíte, tím se vám ukrajuje z celkového výnosu.

Prospekt uvádí, že dluhopisy mohou být vydané v materializované (papírové) i dematerializované (elektronické) podobě. Podle emisního dodatku k výše uvedené specifické emisi dluhopisů jsou tyto dluhopisy vydány v papírové podobě. Pokud si je nechcete nechat někde v bezpečnostní schránce, můžete je mít třeba doma v šuplíku. Vydáváte se však tím všanc riziku, že o dluhopisy v případě nějaké živelní nebo jiné pohromy přijdete. Pro ilustraci – například u Raiffeisenbank stojí roční pronájem bezpečnostní schránky podle její velikosti 6-10 tisíc Kč.

Problémem je, že dluhopisy mají omezenou převoditelnost – pokud je koupíte, budete je moci prodat pouze bance zpět, nikomu jinému.

Pakliže byste chtěli skutečně do této investice jít, prostudujte si podrobně všechny emisní podmínky a jejich dodatky.

Komentáře

 1. Skrblík :

  Pro tuzemské dluhopisy platí, že pro běžného člověka jsou prakticky neobchodovatelné (pokud neuvažujeme v milionových částkách). Je to smutné, neboť by mohly být vhodnou alternativou k bankovním vkladům, zejména termínovaným. Ideálním produktem by byly pro ty, kdo vědí, že za nějakou (spíše delší) dobu budou peníze potřebovat, ale nevědí kdy. Tento dluhopis změnu také nepřinese. Ironií je, že třeba akcie, které jsou pro většinu lidí mnohem méně vhodným finančním produktem, jsou dobře obchodovatelné i pro drobného klienta. Takže zájemci o dluhopisy jsou prakticky plně závislí na nabídce dluhopisových fondů, kde platí správci cca 1% z hodnoty ročně, prakticky za nic. Co se dá dělat …

 2. ABCD :

  Máte tam chybu. Pokud seženete HZL Raiffeisenbank s kupónem 4,3 nebo třeba 6 %, nepůjde o výhodnější koupi. Takový dluhopis totiž nekoupíte za cenu 100 % ale dráže. Výnos do splatnosti pak bude přibližně odpovídat výnosové křivce, pochopitelně se zohledněním rizika emitenta, likvidity atd. Ani dluhopis z reklamy již dnes pravděpodobně za cenu 100 % nedostanete, Cena (výnos do splatnosti) se mění podle vývoje trhu a RB může její „nehybnost“ garantovat jen omezenou dobu. Pro tuto omezenou dobu byla také zřejmě určena reklama s balónem.

 3. Januš :

  Eurozóna a USA /ČR se budou společné investovat do nemovitosti když roste o 5.8% což jest dobrá zpráva pro občany.

Vložte svůj komentář