Případ – nová emise státních dluhopisů | Malé PENÍZE Případ – nová emise státních dluhopisů | Malé PENÍZE

01.03.2024

Případ – nová emise státních dluhopisů

DOTAZ: Prosím o názor na nové státní spořící protiinflační dluhopisy, co se budou nyní vydávat.

MALÉ PENÍZE: Oprostíme se od marketingového balastu, který nám emitent dluhopisů předhazuje, že jde o „spořicí“ nebo „protiinflační“ státní dluhopisy – takové termíny se s dluhopisy nespojují. Dlužno podotknout, že ministerstvo financí věnuje vydávání dluhopisů s cílem jejich prodeje občanům velkou péči a svoje kroky má dobře vymyšlené. Teď je jen otázka, aby je měli promyšlené i investoři.

Nelze v tomto směru opominout faktor, jenž je v současné době nepodstatný (proporce takových dluhopisů je vůči součtu všech emisí prakticky zanedbatelná), může ale postupem času narůstat – státní dluhopisy vlastní občané, jež jsou zároveň voliči v této naší po uši zadlužené zemi. Je to dobře nebo špatně? Dobré je, že vláda bude muset ekonomiku země řídit tak, aby dluhopisy splatila. Špatné je půjčovat státu, který má nadměrné výdaje, a tím jej vlastně v zadlužování podporovat.

Nyní zpět k dluhopisům. Na webu státních dluhopisů emitovaných pro veřejnost zatím nejsou emisní podmínky emise plánované na 12.6.2012. Budeme se tedy opírat pouze o souhrnné informace, jež jsou na webu uvedeny pod označením „i7“.

Splatnost těchto dluhopisů je uvedena jako 7-8 let. Podle podrobných podmínek, až budou takové podmínky vydány, pak uvidíme, co je tím míněno. Každopádně jde o střednědobý dluhopis s delší dobou splatnosti, než byla předchozí emise pro veřejnost. To je pro stát výhodné – zabezpečí si tak peníze na poměrně komfortní dobu. Pro běžného investora to znamená, že na tak dlouhou dobu nelze vůbec předvídat, co se stane a jaké budou v tomto časového horizontu investiční příležitosti. Konec konců, po roce a půl můžete požádat o předčasné splacení dluhopisu (podrobné podmínky také nejsou v tuto chvíli k dispozici).

Zastavíme se u toho asi nejdůležitějšího a tím je výnos těchto dluhopisů. Ten je stanoven jako variabilní (běžně se označuje u dluhopisů jako VAR) a vypočítává se jako procentní změna indexu spotřebitelských cen. Pokud bude definice tohoto výpočtu stejná, jako je definice výpočtu inflace podle Českého statistického úřadu, můžeme suše konstatovat, že v zásadě se bude výpočet výnosu z tohoto dluhopisu rovnat míře inflace.

Červnovou emisi státních dluhopisů si může dovolit opravdu každý, jelikož nominální (a zároveň prodejní) hodnota jednoho dluhopisu je jedna koruna při minimálním nákupu 1 000 kusů. Výplata úroků bude pololetní, přičemž však nepůjde o skutečnou výplatu – výnos dluhopisu vám bude konvertován na nové dluhopisy. Jinými slovy: místo toho, abyste dostali každé pololetí vyplacený úrok z dluhopisu, přepočte se výnos na počet nových dluhopisů a na vašem majetkovém účtu vám tedy přibudou nové dluhopisy v odpovídající hodnotě. Splatnost úroků je tedy až při splacení celého dluhopisu na konci období, na jaké budou dluhopisy emitovány.

Touto cestou tedy bude stát oddalovat jakoukoli výplatu související s následující emisí dluhopisů. Nelze nyní říci, v jakých objemech se pohybujeme – zda-li bude výchozí emise vždy výrazně převažovat nad reinvesticí výnosů z dluhopisů či nikoli. Nyní je inflace nízká, tedy reinvestice výnosu do nových dluhopisů nebude velká a v celkovém objemu bude činit minimální podíl. Jak tomu ale bude za několik let? Poměr reinvestice vůči celkovému objemu vydaných dluhopisů se může výrazně změnit.

Zastavme se u skutečnosti, že výplaty výnosů z dluhopisů bude až při splatnosti dluhopisů, tedy v horizontu 7-8 let. Pokud by byla výplata učiněna v penězích, došlo by během takto dlouhé doby ke znehodnocení těchto prostředků inflací. Jelikož se však výnos reinvestuje do stejných dluhopisů, jejich výnos je definován stejně (nebo velmi podobně, to přesně nevíme), jako je definována inflace, neměl by tento faktor ve znehodnocení vašich prostředků hrát roli.

Bude třeba si počkat na další podrobnosti, než bude možné se rozhodnout. Například kalkulačka ministerstva financí nabízí momentálně 4 druhy dluhopisů pro červnovou emisi například včetně diskontovaného dluhopisu (prodává se za nižší než nominální hodnotu), což není zcela v souladu se souhrnnou informací o červnovém dluhopisu.

Suma sumárum, následující emise státního dluhopisu vám nabídne kupříkladu něco podobného, jako když si dáte peníze do penzijního fondu – výnos z vašich prostředků se bude pohybovat přibližně kolem míry inflace. S tím rozdílem, že u dluhopisu máte garanci státu, kdežto u penzijního fondu garanci dalšího vývoje výnosu nemáte.

Během následujících 7 let se také stane velmi mnoho věcí, možná přijde další krize, možná dvě, to nevíme. Nejistota takto dlouhodobé investice vzhledem k tomu, co se může v ekonomice odehrát, je možné vidět jako negativum.

Pokud vám toto nevadí a nečekáte ze svých peněz zajímavý výnos, je čas nákup další emise státních dluhopisů zvážit.

Vložte svůj komentář