Případ – investice do stříbra. | Malé PENÍZE Případ – investice do stříbra. | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – investice do stříbra.

DOTAZ:  Přesvědčují mě – jmenovat nebudu, ale není to jen z jedné strany – že rok klesající cena stříbra brzy půjde nahoru a že bych do něj měl investovat. Myslíte, že to je dobrá rada? A má stříbro nějaké výhody oproti zlatu?

MALÉ PENÍZE: Pokud si vezmeme dotaz tak, jak byl položen, a vycházíme pouze z této informace, tak dobrá rada to, vážený čtenáři, není. Uvidíme, že do odpovědi zasáhnou hlavně úplně jiné faktory, než je samotná cena stříbra, i když o této investiční možnosti se pro zajímavost také zmíníme.

 

Zásady investování

V tomto případě je zcela na místě si připomenout alespoň některé zásady investování. Ty se vztahují na investování obecně, tedy je vlastně jedno, do čeho investujete, ale je důležité, jak investujete. Obecnou úvahu o zásadách investování byste měli provést ještě před tím, než začnete o nějaké investici uvažovat v podrobnostech.

Vybereme si zde některé zásady, jež jsou za této situace aktuální.

 • Investujte jen do toho, čemu rozumíte. Pokud tedy investování do stříbra nebo alespoň do drahých kovů nerozumíte, neinvestujte do nich. Jednak nebudete schopni investici vůbec posoudit a jednak se můžete stát velmi snadnou obětí různých obchodníků, jimž jde jen o získání provize nebo jiného poplatku za zajištění obchodu.
 • Nenechte se k investici přemluvit. To je další zlaté pravidlo investování, které by mohlo být v případě tazatele velmi pravděpodobně aktuální. Rozhodnutí o investici totiž musí být vaše rozhodnutí – vy sami musíte být přesvědčeni, že jde o správnou volbu. Tedy byste se neměli v žádném případě nechat k nějakému peněžnímu výdaji umluvit.
 • Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. To, že na trhu nastal nějaký cenový posun jakýmkoli směrem, neznamená a ani nepředznamenává, jaký bude cenový vývoj v budoucnosti. Tedy konstatování, že „cena stříbra půjde zase brzy nahoru“ je samo o sobě bez jakékoli vypovídací schopnosti. Bylo by zajímavé vědět důvody, proč by se cena stříbra měla zvednout.

Potud tedy zdůvodnění tazateli, proč by do stříbra jít neměl. Zde by mohla odpověď končit, ale pro zajímavost si uvedeme několik velmi základních a zevrubných informací ze světa stříbra. Pokud nejste odborníci, je to pro vás jen beletrie a nikoli výzva k investici. I my jsme se potřebovali poradit s odborníkem na komodity.

 

Co se také může stát

Když jsme u těch zajímavostí, tak se krátce zmiňme o bezmála 2 týdny starém případu, jež se stal v USA. Zatímco cena stříbra klesla poté, co šéf amerického Fedu nepotvrdil existenci dalších ekonomických stimulů, na jiném místě USA v tu dobu přišla skupina 945 investorů celkem o 90 milionů dolarů, jež investovali do stříbra nebo si to spíše mysleli. V Jižní Karolíně byla totiž jedna společnost, která nabízela velmi výhodné investice do stříbra, od investorů vybírala na investici peníze, avšak u toho zůstalo. K žádnému nákupu tohoto cenného kovu nedošlo.

Celé to fungovalo jako známé letadlo. Firma vybírala od investorů peníze, papírově jim přiřadila na jejich „účet“ příslušný objem stříbra, avšak ona sama pak žádné stříbro nekupovala a peníze si ponechala tak říkajíc pro svoji potřebu.

Tento případ pěkně demostruje známou pravdu – investice, včetně nákupů cenných kovů provádějte s firmami, které mají dobrou reputaci, dlouhodobou zkušenost podloženou trvalou a stabilní prací na příslušném trhu. Nákupy u neznámých firem, zejména pokud se uskutečňují vzdáleným způsobem (přes web, telefonicky nebo dokonce i prostřednictvím dealera mimo sídlo firmy) zvyšující riziko, že můžete být napáleni.

Je třeba dodat, že výše uvedený případ není nijak specifický pro investice do cenných kovů, dokonce ani není specifický pro investice obecně – s podvodníky se můžete setkat v jakékoli oblasti. To jen podtrhuje zásadu rozumět tomu, do čeho chci investovat. Případného podvodníka nebo neseriozního obchodníka tak odhalíte mnohem snáze, než když vás někdo přemlouvá k investici do něčeho, o čem nemáte valného ponětí.

 

Stříbro

Nyní tedy pro zajímavost několik základních a zjednodušených informací o investicích do stříbra. Stříbro se používalo na ražbu mincí po mnohá staletí. Pro samotné české království byla například ložiska v okolí Kutné Hory významným zdrojem bohatství. Stříbro se dnes na ražbu peněz sice prakticky nepoužívá, ale má v našem průmyslovém světě velmi široké využití:

 • pro výrobu šperků, což je tradiční použití stříbra již po staletí a ještě dlouho bude,
 • pro zubaře, i když jeho využití není dnes takové, jako bývalo kdysi,
 • v oblasti výroby elektrotechnických a elektronických součástek a zařízení (stříbro má skvělou elektrickou a tepelnou vodivost),
 • při výrobě a zpracování filmů (dnes hojně nahrazeno digitální technikou),
 • při výrobě zrcadel a optických součástí,
 • při výrobě plastů,
 • ve zdravotnictví ,
 • nedávno také výrazně posilující komponent v oděvní výrobě.

Stříbro má tedy v průmyslu i v dalších činnostech velmi široké využití. Používá se ve výrobních činnostech více než zlato a také světové zásoby stříbra se odhadují na výrazně větší objem než zásoby zlata. Ovšem v oblasti investic se objem stříbra čistě pro investiční účely odhaduje naopak na objem menší, než je tomu u zlata.

Pokud někdo zvažuje cenu nějakého kovu, obecně můžeme konstatovat, že lze odhadnout kapacitu možné světové dodávky a objem možné světové poptávky a podle toho velmi rámcově usuzovat na to, zda-li budou zásoby daného kovu (suroviny) stačit poptávce a následně můžeme učinit úvahu o ceně tohoto kovu. To samozřejmě platí za stabilních podmínek na trhu – bez krizových otřesů, bez nadměrných tržních spekulací atp.

Cena cenného kovu má však v sobě zakomponovaný ještě jeden faktor – emoce. Ten dokáže s cenou pořádně zahýbat. Obzvlášť zřejmé to je u zlata. Na emoce působí rozličné faktory včetně různých mediálních či reklamních tlaků, které mimochodem poslední dobou investice do cenných kovů popularizují (někdo by mohl říci, že obchodníci s cennými kovy jsou obzvlášť zdatní v reklamě a PR).

Historický vývoj ceny stříbra vidíte na následujícím grafu, který pochází z webu Wikipedia. Aktuální cenu v amerických dolarech (USD) za trojskou unci (asi 31 gramů) zobrazuje černá křivka, ta červená pak cenu očistěnou od vlivu inflace.

Na rozdíl od zlata nezpůsobila výkyv ceny stříbra v roce 1980 nějaká pevná vazba na konkrétní měnu, ale šlo o manipulaci cen na trhu. Nelson a Bill Huntové tehdy začali skupovat futures na stříbro ve velkém, ale bohužel cena stříbra šla proti nim, tedy klesala. Huntové chtěli udělat tzv. cornering, což je praktika, kdy zakoupíte velké množství jednoho aktiva využíváte pak následně toho, že je tohoto aktiva na trhu nedostatek, a prodáváte toto aktivum velmi draze. Odtud název cornering, nebo-li zahnání (ostatních investorů) do kouta.

Až jednoho dne bratři Huntové nebyli schopni dostát svým závazkům, avšak zároveň měli nakoupeno obrovské množství futures kontraktů. To následně způsobilo paniku na komoditních trzích. Člověka by až napadla jakás takás souvislost s výrazem něco „zhuntovat“…

Způsob investování do stříbra je svojí povahou jednoznačně dlouhodobý. Jde o jakousi pojistku proti nečekaným a nenadálým změnám událostem ať už politickým, ekonomickým či jiným. Naprosto klasický investor nekupuje tedy stříbro pro cenovou spekulaci, ale pro velmi dlouhodobé uložení jisté (většinou malé) části svého finančního majetku. Tato investice nemá za běžných okolností perspektivu významného krátkodobého finančního zhodnocení. Jde spíše o případy, kdy by docházelo k velkým pohybům ve společnosti a tím pádem takový cenný kov je pro člověka jistou zárukou, že bude mít stále k dispozici prostředky na kvalitní přežití turbulentní doby.

Stopy takového investičního přístupu můžeme také vidět částečně za zvyšováním ceny stříbra v posledních letech. V době krize, očekávaných finančních potíží, možného většího nebo menšího otřesu měn znamená investice do materiálních hodnot pro mnohé lidi znamením stability. Pohyb směrem od peněz k materiálním investicím se projevoval v historii vždy, když došlo ke zpochybnění hodnoty peněz.

Vložte svůj komentář