Případ – Xetra: nový burzovní obchodní systém. | Malé PENÍZE Případ – Xetra: nový burzovní obchodní systém. | Malé PENÍZE

24.07.2024

Případ – Xetra: nový burzovní obchodní systém.

DOTAZ: Pražská burza cenných papírů nedávno prošla zásadní změnou. Opustila systém SPAD, který nahradila systémem Xetra. Co to znamená pro investory a proč k tomu vlastně došlo?

MALÉ PENÍZE: Dotaz pozorného čtenáře směřuje ke změně obchodního systému na pražské burze (BCPP), která se připravovala již asi 2 roky. Jde o chvályhodný krok burzy, jež by možná musela tak jako tak udělat, ovšem je otázka, jaký vliv to bude mít na drobného investora – pravděpodobně minimální.

 

Globální pohled

Podíváme se nyní na akciový trh z ptačí perspektivy. Historicky existovaly burzy (rozumějme burzy cenných papírů) samostatně v každé zemi, někde bylo dokonce burz více.

U nás máme momentálně burzy dvě: Burzu cenných papírů Praha (BCPP) a RM-systém. Přiznejme si, že vzhledem k velikosti naší země je význam burz v evropském a potažmo pak světovém kontextu minimální a na jejich bezvýznamnosti jim bohužel přidala také krátká historie na konci minulého století protkaná kupónovou privatizací a nedostatečným vymáháním práva. To, že máme u nás burzy dvě, je spíše historickou hříčkou, než významnou potřebou trhu. Nicméně pokud se zaměříme pouze na BCPP, kam směřuje i dotaz čtenáře, ta si začala v novém miléniu vést obstojně a přijala několik systematických kroků směřujících k posílení obchodování (pesimista by mohl říci: směřující k odvrácení vlastního pádu).

Jak přicházela globalizace i do světa financí, začalo postupně docházet jednak k plné elektronizaci obchodování na burzách, tak také ke slučování burz. Slučování burz mělo umožnit i relativně malým burzám výrazně uspět na globálním trhu tím, že investorům bude nabídnuta jednotná platforma a také jednotný přístup k cenným papírům obchodovaným na více místech.

V Evropě došlo ke sdružení několika burz do burzy Euronext – ta momentálně má kromě své nizozemské centrály také pobočky v Belgii, Francii, Portugalsku a Spojeném království. V roce 2007 došlo ke spojení s americkou NYSE (New York Stock Exchange), čímž vznikla obrovská a vskutku globální obchodní platforma NYSE Euronext.

Z evropského pohledu může tomuto uskupení konkurovat Londýnská burza (LSE). Mimochodem, ta se ve stejném roce – tedy 2007 – sloučila s burzou italskou. LSE je historicky jsou z nejvýznamnějších světových burz. Dalším významným konkurentem je Deutsche Börse; to vznikla na základech burzy ve Frankfurtu a dá se říci, že jde o burzu dominantní zejm. v německy mluvících zemích.

Pak je to samozřejmě také Nasdaq OMX. Nasdaq je elektronická burza, jež vznikla původně v rámci asociace makléřských společností v USA. Ta se spojila s uskupením evropských severských burz OMX. Dnes dokonce zahrnuje i Arménii, což je z hlediska obchodování spíše perlička.

Tím jsme sumarizovali klíčové hráče v Evropě. Kde je tedy Praha? I další burzy se postupně snažily spojovat do větších celků. Takto vzniklo i uskupení středoevropských burz (CEESEG – Central and Eastern Europe Stock Exchange Group), jež zahrnuje kromě lídra skupiny – vídeňské burzy, také burzy v Česku, Maďarsku a Slovinsku. Je dobře, že se Praha do takového uskupení zapojila, nicméně jeho význam je z kontextu ostatních velkých skupin působících v Evropě čtenáři asi zřejmý.

Již mnoho let se na trhu mluví mimo jiné propojení BCPP či případně celého uskupení CEESEG s Deutsche Börse. Integrace do většího a významem mnohem vyššího celku by byla pravděpodobně logická a mohla by přinést výrazný nárůst obchodování i s českými cennými papíry.

 

Xetra

Xetra je obchodní systém vyvinutý za účasti Deutsche Börse. K jeho prvnímu uvedení došlo přibližně před 15 lety. Název je zkratkou Exchange Electronic Trading, tedy elektronického obchodování na burze. Jde o robustní systém prověřený lety obchodování. Vzhledem k důležitosti Deutsche Börse jde i o systém hojně využívaný makléři. Někde se můžete dočíst, že na tento systém jsou zvyklí investoři – to však v drtivé většina případů není pravda: investoři provádějí obchody přes členy burzy, jimiž jsou konkrétní makléřské společnosti. Investorovi je tedy více méně jedno, jaký obchodní systém se používá; tomu jde hlavně o to, jakých výsledků dosahuje příslušná společnost, jež cenné papíry emitovala, případně jaké vlastnosti má ten který derivát.

BCPP měla své obchodní systému v době svého vzniku založené na modelu francouzském. Jelikož od původní implementace systémů již uběhla nějaká doba, bylo na zvážení, zda-li nepřejít na jinou platformu. Jelikož v rámci CEESEG Xetru již používala Vídeň a Budapešť, bylo využití tohoto systému logickým krokem i v Praze.

Byl to tedy z pohledu BCPP krok správný a logický? Nepochybně ano. Co to přinese našemu drobnému investorovi? Asi to moc nepocítí. A zda-li jde o předehru ke sloučení s Deutsche Börse, to uvidíme. Každopádně by šlo o další dobrou zprávu.

Vložte svůj komentář