Případ – za jak dlouho lze dostat výplatu pojištěného vkladu v případě pádu banky nebo kampeličky? | Malé PENÍZE Případ – za jak dlouho lze dostat výplatu pojištěného vkladu v případě pádu banky nebo kampeličky? | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – za jak dlouho lze dostat výplatu pojištěného vkladu v případě pádu banky nebo kampeličky?

DOTAZ: stát tvrdí, že dostanu peníze do 3 týdnů, když zkrachuje banka. Ve skutečnosti je doba mnohem delší, jak to?

MALÉ PENÍZE: Vlastně vše, co je uvedeno v dotazu, může být pravda. Pomineme-li nyní podrobnosti pojištění vkladů a podíváme se jen na lhůtu výplaty, tak ta je ze zákona stanovena na 20 pracovních dnů.

Vezmeme si konkrétní příklad z poslední doby – Metropolitní spořitelní družstvo (MSD), jež je posledním případem, kdy došlo (a stále dochází, jelikož výplata probíhá až po dobu 3 let) k výplatě pojištění vkladů. Shrneme si nyní základní termíny.

Česká nár.banka (ČNB) odebírá MSD licenci

18.12.2013

20 pracovních dnů od tohoto data

21.1.2014

Fond pojištění vkladů (FPV) zahajuje výplatu

27.1.2014

FPV ohlašuje vyplacení 80% pojištěných prostředků v MSD

3.2.2014

Jak to, že výplata nezačala zákonem stanovených 20 pracovních dnů po odebrání licence? Ve skutečnosti začala po měsíci a 9 dnech. Není to velký rozdíl, ale rozdíl to je a jak je vidět z porovnání posledních dvou dat, lidé své peníze pochopitelně chtějí dostat velmi rychle – během týdne se vyplatilo 80% pojištěných peněz.

Důvodem je začátek počítání lhůty na výplatu prostředků prováděné FPV. Ta se počítá ode dne, kdy fond dostane oznámení o platební neschopnosti (neschopnost dostát závazkům). Po odebrání licence musí nastat několik kroků formálního charakteru jakým je zejm. jmenování insolvenčního správce. Ten byl jmenován a v případě MSD oznámil FPV platební neschopnost kampeličky 27.12.2013. Od tohoto dne připočtěme 20 pracovních dnů a dostaneme právě 27.1.2014. Výplata tedy v případě MSD nastala v termínu.

Lhůta mezi pádem instituce a začátkem výplaty pojištění může být delší. Nemusí být totiž hned zřejmé, že daná instituce je v platební neschopnosti. To si můžeme dobře ilustrovat na případu jiní kampeličky – Unibonu.

Česká nár.banka (ČNB) odebírá Unibonu licenci

8.3.2012

Oznámení o platební neschopnosti

2.7.2012

Fond pojištění vkladů (FPV) zahajuje výplatu

23.7.2012

FPV ohlašuje vyplacení 95% pojištěných prostředků v MSD

24.9.2012

Mezi odejmutím licence a zahájením výplaty tedy byly bezmála 4 měsíce.

Pokud tedy vkládáte své peníze do instituce, kde se hodně spoléháte na pojištění vkladů (tedy instituci moc nevěříte, ale třeba na vysoký úrok vás přesvědčila), je třeba mít někde jinde rezervu pro strýčka Příhodu. Mimochodem, rozdělení peněz do více ústavů není vůbec při vyšších částkách na škodu.

Vložte svůj komentář