Případ – spoření pro novorozence | Malé PENÍZE Případ – spoření pro novorozence | Malé PENÍZE

01.03.2024

Případ – spoření pro novorozence

DOTAZ: Právě se nám narodila holčička a prakticky hned v porodnici na nás zaútočili dealeři pojišťovny. Máme prý dítěti pořídit investiční pojištění a přichystat mu tak za osmnáct let „lepší start do samostatného života“. Díval jsem se na internet a produktů určených ke spoření pro děti je spousta, jak mezi nimi vybírat? A má to vůbec smysl?

MALÉ PENÍZE: Je velmi rozumné se zabývat úsporami a přemýšlením nad možnými perspektivami vašeho dítěte s ohledem na nejistotu dalšího budoucího vývoje, zejména pak s ohledem na to, že se zde zabýváme budoucností, která nastane přibližně v horizontu dvou desítek let. Nevíme například, jaké se bude platit školné, jaké budou s ním spojené další náklady, jak se bude vyvíjet naše životní úroveň atp. Podobně se můžeme postavit také k problematice důchodů, k šetření finanční rezervy a mnoha dalším aspektům našeho života.

Zároveň je velmi rozumné nepodlehnout v takto emočně silné době, kterou narození dítěte bezesporu je, svodům různých obchodních nabídek.

Různé možnosti spoření a investování jsme postupem času rozebírali, využijeme tedy tuto příležitost k jakési inventuře toho, jak lze spořit a představíme si zde zjednodušený přehled, který nám pak může sloužit pro orientaci.
Co dělají úspory?

Pro zajímavost a také jako připomenutí, že naše články jsou určeny těm s nižšími příjmy a těm, které statistiky poněkud nelichotivě řadí mezi 70% tzv. finančně negramotných spoluobčanů, se podíváme na vývoj úspor. Od roku 2010 můžeme vysledovat následující fáze v oblasti kumulace úspor obyvatelstvem:
•    přibližně do roku 2004 úspory lidí jen mírně narůstaly,
•    dále do roku 2008 byla zřejmá konjunktura i v oblasti úspor a tyto rostly velmi výrazně,
•    s nástupem krize v roce 2009 se růst úspor velmi rychle zastavil a začal stagnovat.

Je zřejmé, že výše uvedený přehled ukazuje na celkový objem úspor a nezohledňuje jednotlivé příjmové skupiny, tedy není vidět, zda-li si vedli všichni stejně – pravděpodobně nikoli. My se ale podíváme na to, jak se za posledních 10 let vyvíjí rozložení úspor z pohledu jejich umístění nebo investování.

Kde tedy mají lidé uložené svoje peníze a jaký je za poslední desetiletí trend ukládání úspor?  Na celkovém obrázku můžeme vidět zejména následující trendy:
•    dlouhodobě narůstá objem úspor uložených do podílových fondů a ukládaných prostřednictvím stavebního spoření;
•    celkově roste také objem peněz volně disponibilních na běžných účtech, nicméně to zřejmě souvisí s nárůstem úspor a tento trend se s krizí zastavuje;
•    naopak dlouhodobě klesá obliba termínovaných vkladů.

Investiční příležitosti

My se nyní podíváme na základní možnosti, kam uložit peníze, z hlediska jejich předností a nedostatků. Začínáme u jednoduchých produktů a postupujeme směrem ke složitějším. Pokud již nějakému nástroji investování nerozumíte, není třeba v žebříčku pokračovat dále ke složitějším produktům a investujte jen do toho, čemu opravdu rozumíte.

(1) První možností je samozřejmě střádat peníze na svém běžném účtu. To má výhodu v tom, že nemusíte vůbec nic dalšího dělat a nevystavujete se nebezpečí dalších poplatků či jiných překvapení ze strany banky. Na druhou stranu bývá tato možnost obtížná zejména z psychologických důvodů – vyžaduje totiž vysokou disciplinovanost střadatele, aby odolal pokušení nastřádané peníze kdykoli utratit (nic vám v tom nezabrání a peníze jsou zcela volně kdykoli přístupné). Navíc bývá tato alternativa spoření obvykle ztrátová.

(2) Další alternativou je odkládat peníze na termínovaný vklad. Ten lze v bankách však zřizovat obvykle až od částky 50 tisíc korun, tedy do tohoto objemu musíte střádat peníze na svém účtu podle předchozí možnosti. V ostatních aspektech je termínovaný vklad však jiný – k uložené částce se během termínu úložky (až na výjimky) nedostanete. Dobré je, že tento typ spoření nevyžaduje ukládání stejné částky, tedy podle svých možností můžete dát stranou na spoření i jednorázově vyšší či nižší částku. Další výhodou je, že ke zřízení termínovaného vkladu nemusíte opět vůbec nic dalšího zařizovat a termínovaný vklad si zřídíte u vlastní banky obvykle přes internetové bankovnictví,

Prakticky by tento způsob spoření vypadal asi takto: jednou měsíčně si dáte u banky termínovaný vklad, který se bude skládat z částky předchozího vkladu zvýšené o peníze, jež můžete ke spoření přidat za aktuální měsíc (nově naspořené peníze). Poté dáte opět termínovaný vklad na další měsíc.

Nejkratší termínovaný vklad je na jeden den (overnight, O/N), ale běžné drobné klientele se nabízejí termínované vklady nejméně na týden. Z praktického hlediska asi má smysl se zabývat vklady na 1 měsíc nebo na čtvrtletí.

(3) Nyní k možnostem spořicího účtu. Jak sám název napovídá, jde o účet jako každý jiný, avšak banky nastaví jeho poplatky a možnost obsluhy účtu tak, aby nějakým způsobem omezily disponování s prostředky na účtu. Je to tím, že spořicí účet je vlastně totéž jako běžný účet, kde se soustavně odehrává série termínovaných vkladů – jen to za vás dělá banka. Úroky na spořicích účtech tedy kromě konkurenčních nabídek srovnávejte s úroky na termínovaných vkladech (se zohledněním jisté námahy, kterou nebudete muset vynaložit na opakované zadávání termínovaných vkladů).

Spořicí účty mají díky tomu, že vlastně jejich vlastnosti nastaví banka individuálně podle vlastní marketingové politiky, velmi rozdílné vlastnosti. Kromě úroky se liší zejména možností disponovat zde uloženými prostředky a zároveň mírou automatizace přidávání dalších peněz na tento účet. A to je dost důležitá vlastnost – dobrý spořicí účet vám totiž umožní automaticky přihodit volné prostředky z vašeho běžného účtu na účet spořicí a tím dosáhnout vyššího výnosu. Například si nastavíte, že na běžném účtu chcete mít vždy alespoň 20 tisíc korun. Pokud na něm máte však více, tyto nadbytečné peníze se automaticky přesunou na spořicí účet. A naopak – pokud na běžném účtu klesne zůstatek pod 20 tisíc, ze spořicího účtu se peníze automaticky doplní.

Jiné spořicí účty mají více vlastností termínovaného vkladu a banky při jejich nastavení více potlačí vlastnosti běžných účtů. Dokonce se můžeme setkat s různou marketingovou prezentací, kdy vám na jednu stranu banka prezentuje, že ke spořicímu účtu není nutné si zřídit běžný účet – to opravdu není, protože spořicí účet je již účtem sám o sobě a pro jeho založení musíte splnit stejné podmínky jako pro běžný účet a nijak se to od sebe neliší. některé banky vás zase nutí si zároveň zřídit i běžný i spořicí účet – asi kvůli vyšším poplatkům, avšak pozor: někde bývá spořicí účet zdarma, takže i tak může jít o výhodnou nabídku.

Předností spořicího účtu u vlastní banky je, že u dobré banky nemusíte k jeho použití dělat žádné další úkony a banka vám jej nabídne zdarma sama od sebe. Na účet je možné přispívat nepravidelně a v nepravidelných částkách.

V současné době jsou nabídky úroků na spořicích účtech vyšší než na termínovaných vkladech, což je sice nelogické, ale je to pravděpodobně způsobeno tím, že téma spořicích účtů je pro klienty marketingově zajímavější, tedy banky tento typ produktů více protěžují.

Ještě tu máme spořicí (platební) karty. Jde vlastně o kombinaci (spořicího) účtu a platební karty, samozřejmě vhodně marketingově zabalenou a odprezentovanou. U spořicí karty můžete počítat s běžnými vlastnostmi spořicího účtu a platební karty, avšak s potlačenými vlastnostmi běžného účtu, tedy typicky jsou maximálně omezené možnosti provádění bezhotovostních plateb z účtu. Jde vlastně jen o jinou metodu, jak ze spořicího účtu dostat v případě potřeby peníze. Zde je však objem prostředků, které z účtu můžete vybrat omezen limitem platební karty, tedy obvykle půjde o několik desítek tisíc. Tedy vybrat všechny peníze z takovéhoto spořicího účtu půjde jen velmi obtížně nebo bude dokonce nutné vypovědět smlouvu na spořicí kartu (účet). Proto bychom spořicí kartu čtenářům příliš nedoporučovali.

(4)  Náročnější možností je za ušetřené prostředky kupovat přímo podílové fondy. Hodně investičních společností nabízí podílové listy v nominální hodnotě 1 koruny, tedy jejich aktuální hodnota bude někde kolem této částky – jinými slovy: podílový list lze koupit i za velmi málo peněz a tedy i malé měsíční úspoře lze podílové fondy nakupovat.

Podílový list lze kdykoli prodat, ovšem při jeho nákupu vám hrozí na rozdíl od předchozích možností jedno podstatné riziko – při nákupu podílového listu můžete na této transakci nejen vydělat, ale i prodělat. Aby měla investice smysl, bude nutné při nízké spořené částce investovat do stejného nebo podobného podílového fondu a při takto malých částkách je otázka, zda-li to vůbec dělat. Investice do podílového fondu je navíc spojena vždy s nějakým poplatkem. Dále je nutné, abyste investici podrobně rozuměli. A v neposlední řadě vzhledem k aktuální situaci na akciových trzích, není ideální doba na investice do akciových fondů, možná jen do dluhopisových s nižší mírou výnosnosti.

Celkově jsou dluhopisové fondy ze své podstaty stálejší, co se týče jak výnosu, tak také případné ztráty. Pro konzervativního běžného investora je to dobrá možnost, kam dát peníze.

Pro nákup podílových fondů je obvykle nutné sepsat smlouvu, tedy zcela bez námahy to nebude. Můžete však podílové listy dokupovat nepravidelně a za nepravidelnou částku.

(5) Abychom doplnili možnosti spoření, je nutné se ještě na okraj zmínit o stavebním spoření. Jeho osud je však pro prosté investování peněz neperspektivní. Ruku na srdce – tento typ spoření je výhodný zejména díky podpoře státu a ta je z logického hlediska neopodstatněná. Tedy lze očekávat, že snahy státu o zrušení této podpory budou pokračovat až do úspěšného konce. Zároveň lze očekávat, že použití takto naspořených prostředků bude přísně účelové, tedy na výstavbu nebo rekonstrukci vlastního bydlení.

Pro stavební spoření je nutné uzavřít speciální smlouvu se stavební spořitelnou, přičemž vaše úložky peněz bude muset být pravidelné a ve stejné částce.

Z těchto důvodů stavební spoření nedoporučujeme, pakliže nebudete vysloveně chtít spořit na bydlení a zároveň přijmete určitou nejistotu spojenou s osudem stavebního spoření.

(6) Dále tu máme ještě alternativní investice jako je typicky investice do nemovitostí. Máte-li tedy záměr někdy v budoucnu nemovitost využívat pro sebe, což vy právě v případě narození dítěte v úvahu přicházelo, je to také téma na zvážení. Této investici v současné době nahrávají velmi příznivé úrokové míry, tedy jinými slovy – dnes je dobré si vzít hypotéku, pokud jí potřebujete. Nezapomeňte však, že při investici do nemovitosti jsou klíčové pro její posouzení tři hlavní faktory: umístění nemovitosti, pak její umístění a do třetice zase umístění.

Nejlepší investice

Existuje ještě mnoho dalších alternativ, kam investovat, jako jsou například strukturované produkty, komodity, měny, investiční nebo kapitálové životní pojištění atd. Ty jsou však podle našeho názoru pro běžného spoluobčana buďto příliš složité, rizikové nebo neperspektivní. Každou investici si raději třikrát rozmyslete, než něco podepíšete.

Narodilo se vám dítě. Jsou peníze nyní tím podstatným? Možná byste do něj mohli investovat to nejcennější, co máte a můžete mu dát – svůj čas.

 

Komentáře

 1. Kedar :

  Dobry den, pracuji v pojistovne a tak mohu ze zkusenosti rici, ze jedine pojisteni, ktere ma vyznam je rizikove pojisteni. Pojistovna neni banka a tak pokud chcete sporit, tak si vyberte budto invest. fond nebo sporici ucet.

 2. B :

  Mam takovy pocit, ze na dotaz nebylo odpovezeno – misto vysvetleni, co to je a zda si to poridit se clanek zabira ruznymi zpusoby investovani. To je sice pekne, ale neodpovida to na dotaz. Navic mam pocit, ze velice podobny text je zminovany u jinych clanku.
  Duvodem, proc by se podle me melo sjednat detske zivotni pojisteni je v tom, ze neni pojisteno dite(!), ale jeho rodic pro pripad smrti. V priklade uvedenem v clanku je zminovan sporici ucet – co se stane se sporenim, kdyz rodic zemre? Bude tam pouze castka drive nasporena a uz nic dalsiho k ni nepribyde (krome uroku). U detskeho pojisteni je to prave to pojisteni, ktere zpusobi, ze po smrti rodice bude pojistovna dal pokracovat v platbach za nej. Tim pak ma dite v tech dvaceti vyrazne vyssi penize, nez kdyby se uz nic dalsiho pro nej neplatilo.

 3. B :

  Mam takovy pocit, ze na dotaz nebylo odpovezeno – misto vysvetleni, co to je a zda si to poridit se clanek zabira ruznymi zpusoby investovani. To je sice pekne, ale neodpovida to na dotaz. Navic mam pocit, ze velice podobny text (napr. o sporicich uctech) je zminovany u jinych clanku.
  Duvodem, proc by se podle me melo sjednat detske zivotni pojisteni je v tom, ze neni pojisteno dite(!), ale jeho rodic pro pripad smrti. V priklade uvedenem v clanku je zminovan sporici ucet – co se stane se sporenim, kdyz rodic zemre? Bude tam pouze castka drive nasporena a uz nic dalsiho k ni nepribyde (krome uroku). U detskeho pojisteni je to prave to pojisteni, ktere zpusobi, ze po smrti rodice bude pojistovna dal pokracovat v platbach za nej. Tim pak ma dite v tech dvaceti vyrazne vyssi penize, nez kdyby se uz nic dalsiho pro nej neplatilo.
  To pojisteni se nazyva take svatebni ci pojisteni vena (je to dokonce jedna kategorie podle zakona). Take se mu rikalo Sdruzene pojisteni deti.

Vložte svůj komentář